Tsieng-Boem

Info: Tsieng-Boem
Jaar: 1986
Componist: Grond, J.
Schrijver: Huntjes, J.
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}


REFR:
Tsieng boem Tara. Tsieng boem Tara
Tsieng boem Tara da ra da
Zoeë klinkt da tmit de karneval in ós Kirchroa
Den jiddere jek huit mit d'r sjtek bis dat heë sjnapt noa oam
Tsieng boem Tara da, Tsieng boem Tara da, Bei ós i Kirchroa 2x

Mit bonkte kraag en dikke tuul
Als kloneman of vlokkebuul
Van 't smörjens vrug bis 't sovvends sjpieë
Is Kirchroa ing sjoenkelende zieë
Of oad of jonk of jroeës of kling
Jidder hat jet in jen heng En dan vingt 't aa

Al joarelank mit Karneval, zoeë jaar mit auwwieverbal
Zunt vuur óp jank sla kloneman
En och 't Trui mit d'r Herreman
Of reën of zon of sjjnei of wink
Van de Hoiots bis óppen vink
En dan vingt 't aa

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 2