Tswai verknalde

Info: Tswai verknalde
Jaar: 1985
Componist: M. Stijns
Schrijver: B. Budie
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
Mieng trombine en diene monneke die hant ziech doch zoeëjeer
Vuural mit vasteloavend Da junt vier mit ós veer
Mit de träot en d'r monneka junt vier da tralala
En da hant vier sjpas maat uch doa óp jefas

Mieng trombone en diene monneka hant ziech in ee verknalt
Tsezame junt ze hu óp sjtap Haode bei jiddes wieëtsjaf halt
Mit de träot en d'r monneka junt vier da tralala
En da hant vier sjpas maat uch doa óp jefas

Mieng trombone en diene monnekaKrient ziech nog e druupsje
Da hant ze ziech nog ins zoeë jeerEn sjpelle os e sjtuksje
Mit de träot en d'r monneka junt vier da tralala
En da hant vier sjpas maat uch doa óp jefas


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 4