Un moment dans le temps

Beeld,

dit beeld van Hans Bartelet (geboren in 1948) van een vliegende vogel boven een vogelhuisje, staat sinds 1989 op de hoek Winricusstraat / Berthradisstraat. Het is opgenomen in het boekwerk Kerkrade, een stad als beeldentuin. Op die pagina staat tevens het volgende gedicht van Wiel Kusters:

D'r pap va miech woar óngeni
Huier woar d'r pap
E hoes dat jinne kelder hat
Dat wüer jee hoes vuur mienne pap

D'r pap va miech hauw doevve jeer
Heë hauw es ummer drei of veer
Priesvlüjje dong heë nit mit dön
Heë hool ze jeer ins i jen heng

Me zoog óch jeer went ze ziech hove
En hoeëg ziech zatse óp jen daach
Of in 'ne boom tusje de blaar
Da vloog heë mit, zoos in in 't lit

Den wat noa ónge jeet, kan sjtieje
Den wat nit oame kin, deet vlüjje
En wat doeëd kan joa, Ziech heëve
En wie d'r pap sjtórf bloof iech leëve

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.