Vasteloavends-Sjlaajer

Labelled-vasteloavends-sjlaajer.jpeg

Boekwerk,

In een vooralsnog onbekend jaar geeft Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 een boekwerk uit met daarin een opgenomen, de teksten van een aantal (Carnavals)Sjlajers uit de jaren 40, 50 en 60 van de 20e Eeuw. In het boekje zijn de volgende titels opgenomen[1]:

 1. Buutte-marsj (enne Kirchröatsjer jong/enne Kirchröatsjer jong)
 2. Der Kloneman (sjlajer van 1962 door Jo Bischoff/Jo Bischoff)
 3. Kirchröatsjer Weltsjlaajer (sjlajer van 1961 door Klaus Doveren/Klaus Doveren)
 4. Osse Joep (sjlajer 1959 door Mathieu Loop/Mathieu Loop)
 5. Alles wiebelt, alles wakkelt (sjlajer 1958 door Mathieu Loop/Mathieu Loop)
 6. Der Niekela (sjlajer 1951 door Joep Wetzels/John Walls)
 7. Karnaval (jubileumssjlajer door de Sjeveemeter Jonge)
 8. Kirchroa Alaaf (sjlajer 1947 door Willy Giese/Conrad Krewinkel
 9. Kirchröatsjer Meadsjer (sjlajer 1946 door Nico Ploum/Nico Ploum)
 10. Jarde Marsj (Nico Ploum/Nico Ploum)
 11. Os Kirchroa (Math. Finders/Rodazenger)

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Inhoud van het betreffende boekwerk zelf