Voor onze Militairen

organisatie,

Deze vereniging geeft vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog het maandblad Os Heemet uit. De oprichtingsdatum is vooralsnog onbekend. Op 1 april 1947 gaat zij op in de vereniging Limburgs Thuisfront afdeling Kerkrade.