Voorop

Ruiterclub,

De vereniging wordt op 19 april 1947 opgericht door Serv Buysen, Hubert Thelen en Dijkstra, Hieltze.

Voor 1975 vertrekt een deel van de leden en vormt ruiterclub Galop.

Huisvesting