Wölksjere

carnavalsvereniging, carnavalsgroep,

De groep wordt opgericht (mede door Marc Charlier) in 1985 en trekt sindsdien elkaar met de optocht mee.

Kartrekkers van het eerste uur zijn Thea Buck en Rita Turk. Lid Paul Deurenberg wordt in 1993 Paul III van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936; Jordy I in 2018. De naam wordt geleverd door Sjef Deurenberg.

Voorzitter

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. mail aan RH dd augustus 2018
  2. Vasteloavendstsiedonk 2018 pg 13
  3. IKirchroa nr 13 pg 15
  4. mail aan RH dd 20180921