Wereld Muziek Concours

Uit KGV
(Doorverwezen vanaf WMC)
Ga naar: navigatie, zoeken
Spaans orkest op de Markt in 2005.

Het Wereld Muziek Concours wordt georganiseerd door de stichting Wereld Muziek Concours Kerkrade.

Geschiedenis

Spaans orkest op de Markt in 2005.

Op uitnodiging van twee Kerkraadse Harmoniën (Harmonie St. Aemiliaan en Harmonie St. Pancratius) concerteert in 1949 een Engelse mijnwerkersband (Frickley Colliery Band) in Kerkrade. Zij vatten het plan op, om dit verbroederingsfeest te doen vervolgen door een Internationaal Concours. Daarom wordt reeds op 8 augustus 1950 een comité opgericht dat belast wordt met de organsiatie van dit Internationale Concours. Dit eerste Wereld Muziek Concours wordt gehouden in Augustus 1951. Tot 1959 heet het Wereld Muziek Concours, Internationaal Muziekconcours. Daarna krijgt het zijn huidige naam. Dit grootscheepse evenement wordt dan ook (in de regel) om de vier jaar gehouden waarbij het aantal evenementen in die periode van muziek zich steeds meer uitbreiden. De locatie van de Wereld Muziek Concours activiteiten zijn de Rodahal, het Wijngracht Theater, Sportpark Kaalheide, Parkstad Limburg stadion (vanaf 2001) en het Centrum van Kerkrade.

De Stichting Wereld Muziek Concours Kerkrade wordt opgericht door de twaalf verschillende kerkraadse harmonie- en fanfare gezelschappen. Tegenwoordig bestaat de stichting uit elf kerkraadse Harmonie- en Fanfare gezelschappen en luidt de doelstelling van de stichting Wereld Muziek Concours:

Het organiseren van een periodiek terugkerend Internationaal Muziekconcours te Kerkrade en daarmee in verband staande festiviteiten.
2000
Bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum verschijnt in samenwerking met L1 de CD The world meets in music.
2008
In januari 2008 wordt Sandra van den Tillaard benoemd tot directeur.
2009
Op 9 mei wordt een herinneringsconcert gegeven door de eerste organisatoren: Harmonie St. Aemiliaan en Harmonie St. Pancratius. Dit gebeurt bij gelegenheid van dit 60-jarig jubileum in het Wijngracht Theater.

Edities

ß
? Nr. Jaar Van Tot Info
1 1951 1 augustus 19 augustus
Wmc.2.klein.jpg
De 77 muziekgezelschappen uit 13 verschillende landen (totaal: 4000 muzikanten) vinden via Home Hospitality in de diverse gezinnen onderdak. Andere bronnen vermelden 80 muziekgezelschappen verdeeld over 14 landen. Aantal bezoekers: 200.000. Tegelijk met het Wereld Muziekconcours wordt een handels-, industrie- en middenstandsexpositie gehouden in het Mucherveld dat op dat moment nog nagenoeg onbebouwd is. Deze tentoonstelling heet Kirchroa Alaaf.
2 1954 6 augustus 29 augustus Voor het eerst wordt het Gemeentelijk Sportpark Kaalheide gebruikt voor de marswedstrijden. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat sinds 1953 de Zondagswet van kracht is en het maken van 'niet noodzakelijk kabaal' op zondag verboden is. Er doen 103 muziekgezelschappen mee, uit 16 verschillende landen. In 1954 neemt Prins Bernhard op 24 april het beschermheerschap op zich. De tentoonstelling Kirchroa Alaaf wordt voor de tweede keer gehouden, met voor het eerst de aanwezigheid van een waterorgel. De opening wordt verricht door Mr. Jo Cals miniter van Onderwijs, Cultuur, Kunsten en Wetenschappen.
3 1958 2 augustus 31 augustus
4 1962 20 juli 15 augustus
5 1966 15 juli 15 augustus De Rodahal is een feit. Vanaf nu worden de wedstrijden en concerten niet meer in een tent maar in een vast gebouw gehouden.
6 1970 18 juli 9 augustus
7 1974 9 juli 28 juli
8 1978 24 juni 16 juli Nederland bereikt voor de tweede achtereenvolgende keer, de finale in het Wereld Kampioenschap Voetbal. Besloten wordt, een keer een tussenpauze van drie jaar te houden om de concurentie met het W.K. Voetbal te ontlopen.
9 1981 5 juli 26 juli
10 1985 5 juli 28 juli
OpeningWMC1985.03.jpg
Hieraan nemen 12.500 muzikanten uit 25 landen deel
11 1989 Aantal orkesten: 220, met 12.000 muzikanten uit 30 verschillende landen.
12 1993 1 juli 25 juli Hieraan nemen 224 gezelschappen deel uit 23 landen.
13 1997 15.000 muzikanten uit 45 landen, 150.000 betalende bezoekers, 500.000 dagjesmensen. Op 1 mei 1997 wordt in de SNS bank de eerste WMC circulatiemunt aangeboden aan Burgemeester Wöltgens, M.A.M (Thijs). De munt heeft een nominale waarde van 5 gulden.
14 2001 28 juni 22 juli Jubileum editie (de organisatie bestaat 50 jaar). Het hoofdprogramma van de buitenactiviteiten wordt georganiseerd door de organisatie Andante PM vanuit een pand in de Einderstraat waarin daarvoor de confectiewinkel Superconfex gevestigd is. Er zijn 17.000 deelnemende muzikanten.
15 2005 7 juli 31 juli
Wmc-2005-d.jpg
Het WMC krijgt een eigen mascotte met de naam Sousa. De naam wordt verzonnen door dhr. en mevr. Janssen van Maarzijde.
16 2009 10 juli 3 augustus
Wmc-20090712-c-klein.jpg
Er komen 700.000 bezoekers en 20.000 muzikanten naar Kerkrade.
17 2013 4 juli 19 juli
De Bläck Fööss in een tent bij het station
Voor het gereedmaken van het centrum wordt €30.000,-- gereserveerd door Gemeente Kerkrade.
18 2017 6 juli 30 juli Deelnemers: 245[1], later: 260[2]. 20.000 muzikanten[3].

Opzet

Spaans orkest op de Markt in 2005.

De opzet van het WMC bestaat uit een aantal onderdelen. Door de week worden de concertwedstrijden gehouden voor professionele orkesten en in het weekend voor amateurorkesten. Tevens is er een concertcyclus geprogrammeerd. Daarnaast heeft men, ter overbrugging van de 4-jaren periode, telkens een programmaonderdeel ingelast.

Wedstrijden

De wedstrijden voor blaasorkesten vinden plaats in de Rodahal en die voor Mars- en Showbands in het Gemeentelijk Sportpark Kaalheide en sinds 2000 worden deze laatste gehouden in het Parkstad Limburg Stadion. Voorafgaand aan de opening vindt er steeds een groots opgezette opening plaats. Deze wordt in vooralsnog onbekende perioden uitgezonden door nationale zenders, maar ook door L1.

Opening

Concertwedstrijden

Bij de concertwedstrijden dienen de deelnemers drie werken uit te voeren die speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd zijn. Er zijn twee gescheiden juryteams. Deze beoordelen de deelnemers voor de concertafdeling en de 1e divisie of voor de 2e en 3e divisie. Nieuw is de Podiumwedstrijd voor slagwerkensembles. Deze vindt plaats in het Wijngracht Theater.

De concertcyclus bestaat uit een cluster Symfonieorkesten, een cluster Blaasorkesten en een cluster Kamermuziek. Binnen deze clustering vinden er een aantal uitvoering plaats in de Rodahal, het Hof van Erenstein en het Wijngrachttheater.

Mars- en Showwedstrijden

De Marswedstrijden worden afzonderlijk van de Showwedstrijden gejureerd. Tijdens de wedstrijden wordt aan de luisteraars een aantal zaken uitgelegd. Dit gebeurt door de zogenaamde speaker. Onderstaande (onvolledige) lijst van speakers heeft tijdens de WMC's gefunctioneerd

? Jaar Rodahal Sportpark/Stadion
1985 Jaques Schiffelers Jacques Heetman (1921-2011, 22 maart)
1989 Jaques Schiffelers Jaques Schiffelers
1993 Jaques Schiffelers Jaques Schiffelers
1997 Jaques Schiffelers Jaques Schiffelers
2001 Jaques Schiffelers Jaques Schiffelers
2005 Jaques Schiffelers Jaques Schiffelers
2009 Jo Weerts (1958 - 0000)

Dirigenten

In 1992 overbrugt de Internationale Dirigenten Cursus, 2 edities van het WMC. Meer dan 100 dirigenten uit Europese landen, maar ook uit de Verenigde Staten en Zuid-Korea nemen hieraan deel. Het volgende onderdeel zal zijn: een Muziekscholen festival. In de categorien Hout, Koper, Slagwerk en Big Band kunnen hieraan muziekscholen uit geheel Europa deelnemen. Het Muziekscholen Festival is reeds in 1985 georganiseerd, doch toen slechts een nationaal evenement.

In 1970 wordt voor het eerst een Dirigentenwedstrijd uitgeschreven. In 2009 worden de wedstrijd en de cursus samengevoegd tot 4-daagse cursus en een 3-daagse wedstrijd in de periode 8 juli en 15 juli.

Financien

Het 11e Wereld Muziek Concours (in 1989) wordt bezocht door 160.000 betalende bezoekers. Het betreft dan bezoekers in de Rodahal, het Sportpark, het Hof van Erenstein en het Wijngrachttheater. Geschat wordt dat zo'n 500.000 tot 600.000 mensen de andere activiteiten bezochten. De totale begroting voor het 12e Wereld Muziek Concours (in 1993) beslaat een bedrag van 3,35 miljoen gulden. De inkomsten bestaan dan voornamelijk uit entreegelden, sponsoring en subsidie van lokale en provinciale overheid.

In 2005 en 2009 vraagt en krijgt de organisatie 126.610 euro van de Gmeente Kerkrade. Van de landelijke overheid (de Raad van Cultuur) krijgt zij voor 2009 een bedrag van 195.000 euro.

Nevenevenementen

Naast de wedstrijden wordt op diverse plaatsen in Kerkrade een aantal neven-evenementen georganiseerd. Deze variëren van orkesten en bandjes tot straattheater. Waar in het verleden deze activiteiten geconcentreerd zijn rond het centrum van Kerkrade, is men van plan de randwijken steeds meer hierbij te betrekken. De organisaties die dit verzorgen staan los van de WMC-organsiatie en zijn onder andere:

2005

Trivia

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Limburger dd 14-10-2016, RH20161014
  2. 1Kerkrade dd 23-11-2016
  3. 1Kerkrade dd 23-11-2016