Wackers, Antoon

Deze molenaar uit Herzogenrath is mede-concessiehouder van de mijn Laura. Hij wordt samen met Gustaaf Schummer concessiehouder van de mijn Laura op 9 maart 1876. Proefboringen tonen de aanwezigheid van steenkool aan. De daadwerkelijke productie begint pas in 1900.

Naar hem is de Wackersstraat vernoemd.