Went Roda sjpelt!

Info: Went Roda sjpelt!
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


REFR
Went Roda sjpelt
Nee, dan sjpeul iech nit
Dat kenste doch nit maache
Went Roda sjpelt
Nee, dan sjpeul iech nit
Wat zouwe de noabere laache

Óp zondieg went iech noa 't sjportpark wel joa
Dan zeët de vrouw: Kiek doa deë sjpeul werm sjtoa
Ze jieëft miech d'r sjollik en duit miech ins jód
Mer iech maach miech voet en iech sjnap miech d'r hod

De sjpellere pave, 't nets dat sjteet sjtieëf
D'r sjieëdriechter rent ziech de tsong oes jen lieëf
Heë ken nit mieë tselle en kiekt óp de oeër
Mer vier hant jewonne en zinge i koeër

En went iech heem sjtel de vuurduur óp maach
Dan veul iech jing deegrol mer hüer iech jelaach
De noabere sjtunt óp d'r jank
En zinge jans kreftieg dan dizze jezank

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 8 uit Archief Rodazangers