Wes en Dave


Algemeen

Dit zangduo ontstaat uit een eerder duo: Marc en Dave dat in 1974 wordt opgericht door Harrie van Ham (Brunssum 1954)[1] en Michalak, Loet. Dit duo zingt in de beginperiode Engelstalige- en daarna Duitstalige liederen. In 1990 maken zij, samen met Richard Candell en anderen, deel uit van het Limburgse Artiestenteam[2].

1998

Na een ledenwissel in April 1998, gaat Michalak, Loet (Dave) samen met Moonen, Ruud (Marc) verder als duo Wes en Dave . In 1999 presenteren zij hun CD Vuur Jot mit Diech Tsezame. Wes gaat later solo verder als Wes White. In het najaar van 2007 verschijnt de originele (Wes en Dave) bezetting weer in de media.

2004

Ook Harrie van Ham gaat in 2004 verder met een duo onder de naam Marc en Dave. Nu, met partner Bert Dols (0000, Maastricht) als Dave.[3]

Producties

Vuur jot mit diech tsezame
Dit is de eerste CD van dit duo Wes en Dave. De CD-single bevat daarnaast de Limburgse versie van hetzelfde lied, Veur altied mit diech saame leeve. De CD wordt gepresenteerd op 20 november 1999.
It's a real love story

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Limburger dd 20-12-2016
  2. http://www.nldiscografie.nl/het-limburgs-artiestenteam dd 20170908
  3. Limburger dd 20-12-2016