Wielerbaan

GeoInfo. De baan ligt links boven op de afbeelding.

Algemeen

Coll.hgmns.wielerbaan.jpg

Aan de Duitse kant van de Nieuwstraat, ter hoogte van de kruising met de Holzstraat, is in 1933 een overdekte wielerbaan gebouwd. Dit is een rechtstreeks gevolg van de grote belangstelling die in het begin van de jaren dertig ontstaat voor de wielersport.

Aanleg

Aangezien er zowel in Kerkrade als in Herzogenrath plannen voor een wielerbaan bestaan besluit men om het karwei samen te klaren. Men richt in 1932 de Stichting Wielerbaan Nieuwstraat op en de keuze valt op een terrein aan de Duitse zijde van de Nieuwstraat, eigendom van de familie Maubach. De keuze voor het Duitse terrein wordt ook ingegeven door de openingstijden. De Burgemeester van Kerkrade, Habets, Gerardus Hubertus Alphonse, is voorstander van beperkte openingstijden. Deze visie beperkt het organiseren van Zesdaagse evenementen, wat de nodige financiële middelen moet opbrengen. De (voornamelijk, kerkraadse) aandeelhouders verplaatsen daarom de lokatie naar Duits grondgebied, in de buurt van grenspaal 231.

riolering

In Januari 1933 wordt begonnen met het kappen van de bomen. De afwatering van de baan zal aangesloten worden op het Kerkraadse hoofdriool dat onder de Holzstraat ligt. Burgemeester Habets, Gerardus Hubertus Alphonse verwacht hierdoor wateroverlast bij de panden langs de Holzstraat. Pas wanneer de burgemeester van Herzogenrath toezegt dat de Nederlandse panden langs de Nieuwstraat op het Duitse riool worden aangesloten (om het Nederlandse riool te ontlasten), gaat de Kerkraadse gemeenteraad accoord en kan met de bouw worden begonnen. Dit besluit wordt genomen op 6 maart 1933. De kosten bedragen fl 77,77.

Wedstrijden

Het is slecht weer als op zaterdag 6 mei 1933 de baan wordt geopend, drie maanden na de machtsovername door Hitler. De Duitze Nazi functionarissen verrichten de openings-toespraken. De muziek wordt verzorgd door het muziekkorps van de Vrijwillige Brandweer van Herzogenrath. De eerste wedstrijd start met een pistoolschot van de Kerkraadse Mevrouw Huijnen, echtgenote van directeur Huynen van de Kerkraadse Handelsbank. Het eerste startschot kost de officiële starter de heer Goldhausen een van zijn vingers; het startpistool hapert. De opening wordt door 2000 bezoekers bezocht. Buiten de baan staan op deze avond nog enkele honderden belangstellenden.

Volgens informanten is het een van de betere wielerbanen in Europa. Er zijn in de loop der jaren een zestal wedstrijden gehouden. De laatste wedstrijd, op 16 augustus 1939, is alleen toegankelijk voor genodigden. Dan vestigt Hermann Schild een nieuw uur-record met 43,298 km.

In het centrumdeel van de baan wordt op een gegeven moment ook bokswedstrijden gehouden.

Tweede wereldoorlog

Begin Mei 1940 is de baan een van de verzamelpunten van Duitse militairen die van daaruit ons land binnenvallen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de baan getroffen door enkele granaten en na de oorlog is de wielerbaan als huisvesting voor Sileziers gebruikt waarvan de woningen in de oorlog zijn verwoest. Doordat zij het hout van de baan als brandstof gebruikten is er al spoedig slechts een karkas over.

Sloop

In 1952 wordt de baan gesloopt. Voor meer informatie: Franz Kropp in Würselen. Er zijn afbeeldingen van deze wielerbaan beschikbaar, maar hier nog niet gepubliceerd.

Afbeeldingen

Trivia

  • Ter plekke ligt anno 2009 in Duitsland een weg genaamd: An der Renbahn. Deze weg komt op de Nieuwstraat uit.

Verder

https://youtu.be/t74YE7Nlulc?t=3m04s