Wirtz, Boeb

Hij krijgt op 16 januari 1998 van Buurtvereniging De Bouwerwei een plaquette uitgereikt.

Hij krijgt deze voor het vele werk dat hij voor de wijk verricht heeft. Boeb is lid van Dialectvereniging Kirchröadsjer Plat en auteur van Blomme oes de bende. Hij levert een bijdrage aan Kerkrade Onderweg deel 4.