Witboek Burgemeester G.H.A. Habets

Witboekghahabets.png

boekwerk,

Dit boekwerk verschijnt in 2009 en is geschreven door Habets, Willem Cornelis Hubertus.

Beschrijving van het boek bij de publikatie:

Wim Habets, zoon van oud-burgemeester Habets van Kerkrade, reageert op de beschuldiging van J. Smeets, Sjef in het boek Gezagdragers tijdens de tweede wereldoorlog dat zijn vader zou hebben gecollaboreerd met de Duitse bezetter. Hij verwijt dhr. Smeets van selectief gebruik van bronnen, gebrek aan historisch besef en tunnelvisie. Met behulp van originele documenten uit het kabinet van de burgemeester en het commissariaat van politie verhaalt de auteur over de zestien oorlogsmaanden waarin burgemeester Habets zijn ambt uitoefent. Het begin daarvan wordt gemarkeerd door een mislukte putsch van de plaatselijke N.S.B. op 1 juli 1940, het einde door het ontslag van meer dan dertig Limburgse burgemeesters, waaronder Habets, in september 1941. Met dit witboek effent Habets de weg voor eerherstel van zijn vader. Zijn jarenlange ijver voor een Burgemeester Habetsstraat in Kerkrade wordt door de eerdere beschuldiging ernstig geschaad. Met deze publicatie geeft hij dat streven een nieuwe impuls, postuum weliswaar, want kort na voltooiing van het manuscript overlijdt hij.

Het 91 pagina's tellende boek bevat 3 hoofdstukken en 13 bijlages en verschijnt in de eerste druk in een oplage van 60 onder ISBN-9789081436915 info: KB. De Hoofdstukken:

  1. De beschuldiging van collaboratie
  2. De Burgemeester Habetsstraat
  3. Slotopmerkingen