Witste wat vier dunt? Vier junt!

Info: Witste wat vier dunt? Vier junt!
Jaar: 2004
Componist: Weerwaas
Schrijver: Weerwaas
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Winnaar Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door Weerwaas}


REFR
Witste wat vier dunt? Vier junt!
Vier kieke ing duur wieër
Witste wat vier dunt? Vier junt!
En zage bis de nieëchste kieër
Vier trekke ummer loestieg rónk
En vöal sjpatsere, jong dat is jezónk
Witste wat vier dunt? Vier junt!
Vier junt ins kieke wat die lü doa dunt

Is 't vasteloavend en jeeste noa d'r Maat
Verwaadste doa jet jekke bijenee
Vrug nog in d'r oavend, dan is wie verwaad
De sjtiemoeng nog nit nommer ee
Doa sjteeste in d'r kloneman en kiekste jet um diech hin
Mar woa is die jekke zin?

't Kan nit ummer knalle, al biste zelver knal
An alle sjpas kunt vrug of sjpieë e eng
Doe huits óp d'r kaniester en maats nog jet krawal
Mar d'r Maat is leëg en doe sjtees doa alling
Zoeë vrug nog in d'r mörje en doe sjtees werm paraat
Van heem hat jinne jet jezaad!

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 31