Yim Nie Hin

Boekwerk,

Deze Docu-Roman van Piet Gielen verschijnt in het voorjaar van 2006.

Het boekwerk van 77 pagina's is zowel een roman als een autobiografische beschrijving van de schooltijd van Piet Gielen op het Klein Seminarie van Rolduc. Het verschijnt niet in de handel, maar is wel te downloaden van de website van KGV (in de downloadsectie) en die van Piet Gielen zelf (http://home.planet.nl/~giele391/). De subtitel luidt: De glimlach en de steen.