ZVBM

Algemeen

Stichting Verpleegtehuizen wordt opgericht in Februari 1968 op initiatief van Burgemeester Drs. Theo Ghijsen met als doel het bouwen en exploiteren van twee verpleegtehuizen. De Lückerheidekliniek opent in December 1969. De officiële opening dateert van November 1970.

Geschiedenis

De jaren 70

De Hamboskliniek opent in October 1971. In November 1971 fuseren de Verpleegtehuizen (stichting) en de Bejaardenzorg (stichting) (anno eind jaren 1950). In September 1979 neemt de direktie van de Verpleeghuizen en Bejaardenhuizen (stichting) ook het bestuur op zich van de St. Jozefziekenhuis (stichting). In April 1976 wordt Vroenhof geopend.

De jaren 90

In het begin van 1993 verhuizen de St. Elisabethklinieken (beter bekend als de Vroedvrouwenschool) uit Heerlen (resorterend onder de Stichting Moederschapszorg en de ZVBM) naar Kerkrade.

De jaren 00

Op 1 januari 2002 fuseert de Stichting met de Landgraafse Stichting voor Verzorging en Verpleging. Ze gaan samen verder onder de naam: Zorggroep Meander Oostelijk Zuid-Limburg. De volgende Kerkraadse zorginstellingen maken deel uit van deze zorggroep:

Drs. J.J.M. Sampermans (directeur SVBK) en drs. J.K. Sistermanns (directeur SVVL) worden benoemd tot de Raad van Bestuur van de Zorggroep Meander èn van die van de ZVBM. Zij worden op 1 maart 2002 onder andere opgevolgd door drs. R.F.M. Ruijters die tot dat moment sinds 1995 directeur van de Hamboskliniek. Beiden worden bij hun vertrek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast is R.F.M. Ruijters secretaris van de SVB. Bij zijn vertrek als voorzitter van de SVB wordt Eenens, Jo op 21 december 2001 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Verder

  • Het informatieblad van de stichting dat in een vooralsnog onbekende periode verschijnt, heet Intercom.
  • SVB
  • ZVB
  • ZVBM