Zeskamp

Sinds 2002 wordt jaarlijks op de markt een Zeskamp gehouden. Deze wordt de eerste keer georganiseerd door Café A Jenne Sjlaagboom. Later nemen ook andere ondernemers aan de markt deel aan de organisatie.