Zilvere Kater

Algemeen

Dit is een jaarlijks door de Prinsenraad van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 uit te reiken oorkonde aan de stadsprins die 22 jaar lid is van de Prinsenraad.

Uitreikingen

  • 1988: Lei Buck (Secretaris KVV))
  • 1982: Wiel Buck (President KVV)
  • 1978: Bob Claessen
Waarderingstekens

Carnavalsorde - Erepenning - Gouden Erepenning - Martin Buberpenning - Harry Vinders Award - Jód jedoa - Narrekap - Orde van Oranje-Nassau - Pro Ecclesia et Pontifice - Silvesterorde - Sjwatse Kater - Zilvere Kater