Zoeë sjtoots wie iech óp Kirchroa bin

Info: Zoeë sjtoots wie iech óp Kirchroa bin
Jaar: 1987
Componist: H. Thoren
Schrijver: H. Thoren
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]}


D'r daag dat iech jeboare bin
han iech nit verjèse
Hei jepütsjt en doa jeduit
jedronke nuus tse èse
Jong, doe bis va Kirchroa
koam d'r pap vertselle
Iech loog doa waal en wos nit woa
mer noen kan iech versjtoa

REFR
Zoeë sjtoots wie iech óp Kirchroa bin
En blief mie janse leëve
Kunt durch sjpas en jekke zin
En Roda en Joaja en ing versjlèse
Koelmontoer en d'r Welt Moeziek Konkoer

Wie Kirchrödsjer sjton iech hei
Üch dat vuur tse zinge
Uur veult dat allenäu wie iech
Zinge laache sjpringe
Dat ken alling i Kirchroa
't is och nog de rengste
Mie hats dat jeet doa vlotter sjloa
Drum kent uur och versjtoa

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 5