Sjun Jek

(Doorverwezen vanaf Zommercarnaval)
Fb-zomercarnaval-petertrompetter-20160702b.jpg

Carnavalsvereniging,

De vereniging wordt in 2004 op aswoensdag (25 februari) opgericht in Puccini. De groep start dan met een 20-tal leden. In 10 jaar groeit zij uit tot over de 100 leden in 2015.

Lid Sjoerd van de Spijker is in 2006 prins Sjoerd I van Vasteloavendsverain Kirchroa-West. Zij werken mee aan Vasteloavends-CD die in November 2004 verschijnt. Op 2 juli 2016 organiseren zij Zommercarnaval op de Markt. Een activiteit die naar schatting 3.000 carnavalisten trekt. Drie kwart jaar later organiseren zij in 2017 voor Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 het Klonetrekke op de Markt[1].

Afbeeldingen

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkade dd wk6 2017