Zusters Clarissen

Kloostergemeenschap van zusters aan de Hoofdstraat in het Levend Vredesmonument. De kloosterorde verblijft in het Levend Vredesmonument tussen 1946 en 1957. De patrones van de orde is de Heilige Clara.