Zwart 5 Zuid

Straatnaam,

Zwart 5 Zuid is, in de ontwerp-fase, de benaming van het verlenging van de Imstenraderweg in oostelijke richting, gerekend vanaf de gemeentegrens aan de Locht tot aan de houten voetgangersbrug in het verlengde van het Grasklokje.