Amezaga, Mathias

Hij is abt van Kloosterrade van 1664 tot 1666 wanneer hij op 26 Juli van dat jaar overlijdt. Hij volgt Winandus Lamberti op en hij wordt zelf opgevolgd door Petrus Melchioris van der Steghe. Gedurende zijn relatief korte abbatiaat ondervindt hij grote moeilijkheden van de Zeleusen.