Bernsberg, Joannes van

Hij is abt van Rolduc van 1392 tot 1432 (gedocumenteerd). Heyendal, Nicolaas merkt op (Bron: Annales Rodenses)

dat hij in 1436 nog bij leven en welzijn is. Hij volgt Joannes van Rode op en wordt zelf na een abtloze periode opgevolgd door Joannes van Vorstheim. Zijn naam wordt ook wel aangetroffen als Johannes de Berensberg (en varianten daarop).