Chevremonts Mannenkoor 1912

CMK 1912

Mannenkoor te Chevremont,

Het koor wordt opgericht in 1912 door Jos Dortu die op dat moment koster-organist is van de St. Petrus Kerk te Chevremont. Het koor zelf is oprichter en organisator van de jaarlijkse Kerst-in in de Rodahal dat in 1977 voor de eerste keer wordt gehouden. In April 1997 verlenen zij medewerker aan de Musical Jef miech mar inne laach. Op 23 November 1996 presenteert zij haar eerste CD: Tijdloos. In 1988 brengt zij haar eerste LP uit. De muzikale leiding is sinds 1987 in handen van dirigent Dion Ritten.

In 2002 bestaat het koor 90 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt (met een jaar vertraging) op 14 December 2003 het boek: Sjevemet ós Hemet uitgegeven.

Voorzitters

Dirigenten


Zie ook: hun website.