Cornelissen, Marc

Hij wordt geboren in Chevremont in 1968.

Hij zit op een van de voorlopers van Basisschool De Veldblom. In 1997 geeft hij een lezing in het kader van de kinderboekenweek. Het onderwerp is zijn Noordpool-expeditie die hij in het voorjaar van 1997 maakt. Hij start dan op 12 maart vanaf Ward Hunt Island (Canada). Op 20 mei van dat jaar bereikt hij met de andere 4 personen uit het team de geografische noordpool.

Ook onderneemt hij Himalaya expedities. In het najaar van 2000 onderneemt hij met Wilco van Rooijen een expeditie naar de Zuidpool. Zij zijn daarmee de enige 2 nederlanders die op beide polen zijn geweest. Hij vertelt daarover als hij tegast is bij Loui's Rungde op 26 october 2001.