Euriade

Versie door Martin (overleg | bijdragen) op 25 nov 2019 om 18:44 (Martin Buberpenning)

Deze stichting organiseert met regelmaat culturele evenementen in het Duits-Nederlandse grensgebied.

Algemeen

Doelstelling van de Stichting Euriade is op basis van ontmoeting en dialoog tussen mensen c.q. hun culturen, achtergronden, aanleg en mogelijkheden verantwoordelijkheid en respect voor elkaar te bevorderen. Anders gezegd: de weg naar de ander als de onbekende in te slaan en te vinden om door die ander, zich zelf te leren kennen en te verwezenlijken.

Op 25 maart 2011 ontvangt de stichting de Uitstralingsprijs van Gemeente Kerkrade. Op vrijdag 7 augustus 2015 krijgt zij de Prijs van de Europese Burger toegekend door het Europees Parlement[1]. Zij is hiervoor voorgedragen door het Duitse Parlementslid Sabine Verheyen, Burgemeester van Aken tussen 1999 en 2009.

Voorzitter

Activiteiten

Martin Buberpenning

2016 (Foto: Joost Faas)

In het kader van de doelstelling van Euriade speelt "het dialogisch principe" van de filosoof Martin Buber (1978 - 1965) een basale rol. Dit wordt elk jaar door de uitreiking van de Martin Buberpenning geaccentueerd. In November 2005 wordt de penning op Rolduc uitgereikt aan Herman van Veen. In de Duitstalige beschrijving van Euriade wordt de penning als Plakette vertaald. Plakette vervolgens weer vertalen naar plaquette is verleidelijk, maar onjuist.

? Jaar Naam Info
2002 Helmut Schmidt Laudatio uitgesproken door Dries van Agt[2].
2003 Dr. Richard von Weizsäcker
2004 Karlheinz Böhm .
2005 Herman van Veen zie ook: Liste_der_Träger_des_Bundesverdienstkreuzes_am_Bande#V
2006 Klaus Maria Brandauer
2007 Waris Dirie Jones schrijfster, op 30 november 2007. Door afwezigheid van Waris Dirie Jones (1964) wordt de uitreiking uitgesteld tot 7 maart 2008. Op die dag blijkt zij al 3 dagen vermist te zijn. Later die dag wordt zij in Brussel in goede gezondheid gevonden. De uitreiking wordt uitgesteld tot 3 november 2008 op het gemeentehuis.
2008 Michail Gorbatsjov en dochter Irina Michailovna Viranskaja, op 14 november
2009 Liesje en Hugo Tempelman
2010 Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld
2011 Peter Maffay Uitreiking op 15 november
2012 Garri Kasparov Uitreiking op 16 november
2013 Hans Dietrich Genscher (21 maart 1927, Reideburg, DDR - 0000). Uitreiking is verplaatst van 15 november 2013 naar 7 februari 2014
2014 Silvia van Zweden Uitreiking op 25 november. Zij richt de World Childhood Foundation op in 1999
2015 Thomas Quasthoff Uitreiking op 27 november. Het ontmoetingsprogramma wordt voor deze gehandicapte bas-bariton zanger verplaatst van Burcht Rode naar de Aula Minor van Rolduc.
2016 Klaus Johannis President van Roemenië. De uitreiking vindt plaats op 19 november 2016[3]
2017 Shay Cullen[4] (27 maart 1943[5]) Uitreiking op 17 november 2017[6] in het Parkstad Limburg Theater. Dagblad de Limburger meldt de uitreiking van de plaquette in Abdij Rolduc[7].
2018 Paul van Vliet De uitreiking vindt plaats op 23 november[8][9]. In aanwezigheid van Dries van Agt[10].
2019 Dries van Agt De uitreiking vindt plaats op 22 november. In aanwezigheid van Jan Terlouw.
Waarderingstekens

Carnavalsorde - Erepenning - Gouden Erepenning - Martin Buberpenning - Harry Vinders Award - Jód jedoa - Narrekap - Orde van Oranje-Nassau - Pro Ecclesia et Pontifice - Silvesterorde - Sjwatse Kater - Zilvere Kater


KUK

Kinder Universiteit Kerkrade is een samenwerking met gemeente Kerkrade en de Openbare Bibliotheek om leerlingen van basisscholen stil te laten staan bij de alledaagse dingen van het leven. Het project start in 2018[11].

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/content/20150604STO62606/html/Europese-burgerprijs-het-eren-van-betrokken-Europese-burgers
 2. Dagblad De Limburger dd 20181124 pg regio 1
 3. 1Kerkrade dd 23-11-2016
 4. Limburger dd 29-4-2017
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Shay_Cullen dd 20170429
 6. 1Kerkrade dd 20170104
 7. De Limburger dd 20171117 pg regio 5
 8. VIA LImburg dd 20180404 pg 5
 9. Dagblad De Limburger dd 20181124 pg Regio 1
 10. Via Limburg dd 20181128 pg 1
 11. De Limburger dd 20181025 pg Regio 1