Europaplein

Versie door Kgvbot (overleg | bijdragen) op 10 nov 2016 om 01:51 (vervang categorie door category)
Eurpaplein-0000.jpg

Kerkrade-Centrum,

plein, omgeven door de Van Beethovenstraat, de Diepenbrockstraat en de Johan Sebastiaan Bachstraat.

Algemeen

De plek waar het plein, met daarop, later, de Rodahal, ligt oorspronkelijk naar beneden glooiend richting Anstelvallei. Bij de realisatie van het plein wordt het genivelleerd met puin, afkomstig van de bombardementen op Aken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Naamgeving

Een resolutie van de raadgevende vergadering van de Raad van Europa bepaalt op gegeven moment dat elke gemeente aan een toponiem (een straat of een plein), de naam Europa dient te geven. In Kerkrade wordt dit het plein rondom de Rodahal. Als argumentatie geeft de op dat moment actieve straatnamencommissie aan, dat de combinatie Rodahal, Wereld Muziek Concours, Europaplein een ideale combinatie is voor het bevorderen van het Europese saamhorigheidsgevoel. De naamgeving dateert van 18 juni 1958.

Afbeeldingen