Huishoud- en Nijverheids Onderwijs Terwinselen

Versie door Kgvbot (overleg | bijdragen) op 30 apr 2017 om 06:57 (vertaal)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Deze school voor Huishoud- en Nijverheidsonderwijs te Terwinselen wordt in 1923 opgericht en valt dan onder een schoolbestuur te Heerlen.

Algemeen

Onderstaande geschiedkundige beschrijving van de school wordt geleverd door John Helders, de laatste directeur van de Fusie-school HNO Kerkrade-West.

1923

In 1923 start de eerste opzet van de Huishoudschool te Terwinselen met enkele leerlingen. Van 1923 tot 1933 wordt onderwijs gegeven in een café, gelegen aan de Heistraat 24 te Terwinselen. Op initiatief van de ZEH pastoor Spiertz en met de medewerking van de gemeente Heerlen wordt in 1933 de bouw van een eigen school gerealiseerd, ontworpen door architect Groenendaal te Maastricht. De plechtige inzegening vindt plaats door Deken van Ormelingen.

1940

Dank zij alle voorbereidigen en bekendheid bedraagt met inbegrip van de avondcursus het aantal reeds 67. Dit is vrijwel het geoorloofde maximum. Na enige tijd van bloei komen de oorlogsjaren. Vooral het geven van praktijklessen wordt zeer bemoeilijkt door het distributiesysteem van levensmiddelen en textiel. Na de oorlog dient de school enige tijd als huisvesting voor de Amerikanen.

1950

Omstreeks 1950 wordt door het toenemen van het aantal leerlingen een uitbreiding noodzakelijk. In september 1954 vindt de officiële opening hiervan plaats. De architect was de heer Fanchamps te Kerkrade. Tijdens deze bouw blijkt al dat de uitbreiding te klein is. Door de bestedingsbeperking mag echter slechts worden overgegaan tot het bouwen van een hulpgymzaal. Het ontwerp is van architect Tummers uit Heerlen. Het aantal leerlingen blijft groeien. Daarom moet in de jaren 1957 - 1964 gebruik gemaakt worden van noodlokalen in onder andere Oos Hoes en de Wilhelminaschool te Terwinselen.

1959

In 1959 worden de eerste aanvragen voor een nieuwe uitbreiding ingediend, hetgeen achteraf resulteerte in een geheel vernieuwd schoolgebouw. Het ontwerp is van architect Groenendaal uit Sittard. De plechtige inzegening in november 1964 vindt plaats door Deken Huynen van Kerkrade. Het aantal leerlingen is gestegen van 67 in 1933 naar 325 in 1970. Van augustus 1968 tot augustus 1973 moet gebruik gemaakt worden van noodlokalen in de basisscholen te Terwinselen en in de huishoudschool op de Molenberg. Vanaf 1973 loopt het aantal leerlingen terug. Voor het eerst in de geschiedenis van het bestaan van de school kan men zeggen: De school is net groot genoeg, we kunnen er allemaal in. In 1979 fuseert deze school met Huishoudschool Spekholzerheide tot KMBO-HNO Kerkrade-West.

1985 - 2000

In 1985 fuseert de school met de huishoudschool "Spekholzerheide" tot HNO "Kerkrade-West". In 1990 ontstaat het Lambertus College door een fusie van de LEAO (VGLO St. Martinusstraat), Mavo Bleijerheide en KMBO-HNO Kerkrade-West, allen uit Kerkrade. Verdere fusies staan hier beneden in het schema opgenomen.

Directie

Overzicht

Onderstaand overzicht toont de verschillende overnames en fusies die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden in de Kerkraadse Onderwijswereld.

Ambachtschool (1939) SGBK (1990) Hickory College (1994) Lambertus College (1999)
RK Industrie Huishoudschool (1916)
VGLO St. Martinusstraat (1945) VGLO St. Martinusstraat (1945) Lambertus College (1990)
Mulo Bleijerheide (1932) Mavo Bleijerheide (1969)
Huishoud- en Nijverheids Onderwijs Terwinselen (1923) KMBO-HNO Kerkrade-West (1979) College Rolduc Kerkrade (2000)
Huishoudschool Spekholzerheide (1922)
Mulo Pius XII (1959) Sancta Maria College (1990) College Rolduc Breed (1998)
MMS (1947)
Katholiek Gymnasium Rolduc (1831) College Rolduc (1996)
HBS St. Antonius Doctor (1946) Antonius Doctor College (1989)
Mulo St. Lambertus (1917) VMBO Heyendal (1980)
Mulo Heilige Geest (1917)