Kerkrade, Gisteren en Vandaag

De stichting Kerkrade, Gisteren en Vandaag wordt opgericht op 1 April 1994.

Algemeen

Met de vertaling naar het nederlands van het kerkraads woordenboek is over de herkomst en de betekenis van de kerkraadse woorden en gebruiken nog niet veel gezegd. Waar komen ze vandaan of hoe zijn ze tot stand gekomen? Wie waren de eerste kerkradenaren en wat lieten zij ons na. Welke eervolle geestelijken en burgers leven voort in de namen van straten en pleinen die u bijna dagelijks in uw gespreken gebruikt.

Op een gegeven moment bestaat er behoefte aan overzicht. Dan is het gerechtvaardigd, ja zelfs noodzakelijk, een document als de encyclopedie te doen verschijnen. Door nu correcte informatie aan de lezer aan te bieden hopen wij dat de interesse in Kerkrade en al wat daarmee te maken heeft, groter wordt. De zaken die in deze encyclopedie vermeld worden, hebben niet alleen betrekking op de oudheid maar ook op hedendaagse zaken in Kerkrade.

Een encyclopedie over een levende stad kan nooit compleet zijn. Hoewel bij de totstandkoming van deze informatie gebruik is gemaakt van algemeen aanvaardbare informatiebronnen, zal de uitleg bij diverse onderwerpen beslist voor discussie vatbaar zijn. Naar opmerkingen van lezers zien wij reikhalzend uit, opdat deze encyclopedie ook werkelijk kan uit groeien tot dè encyclopedie, maar meer nog, ùw encyclopedie van Kerkrade.

Kerkrade, 1 April 1994 Ruud Habets

Contact

U kunt met ons op de volgende manier contact opnemen:

Kerkrade, Gisteren en Vandaag
Bockstraat 41
6461 VV  KERKRADE
0650-844386
rhabets(a)kgv.nl

Sponsors

Wanneer u KGV wilt spoonsoren, op wat voor manier dan ook, nodigen wij u vriendelijk uit contact met ons op te nemen.

Een van de criteria waaraan een hoofdwoord moet voldoen om opgenomen te mogen worden in deze encyclopedie is dat het onderwerp van het hoofdwoord geen commercieel doel mag nastreven. Wanneer U vindt dat er een belangrijk onderwerp gemist wordt in deze encyclopedie omdat dat hoofdwoord door dit criterium niet is opgenomen, kan voor 2 Euro per maand dit onderwerp wel opgenomen worden.

Op het moment dat u bereidt bent dit bedrag maandelijks (of jaarlijks met 1 maand korting) aan KGV over te maken bepaalt u voor een volledige pagina de inhoud. Die pagina wordt dan opgenomen in de categorie Sponsoring. Een voorbeeld van een (sobere) invulling van een gesponsorde pagina vindt u hier. Een overzicht van huidige sponsors vindt u hier.De kleine lettertjes:

  • KGV behoudt zich het recht voor sponsoring door organisaties, bedrijven of personen te weigeren
  • KGV mag de aangeleverde gegevens (tekst en fotomateriaal) aanpassen, zulks ter beoordeling van KGV
  • Het aanbieden van gegevens door de sponsor of KGV is gebonden aan de afspraken tussen KGV en de hostende partij http://www.webreus.nl.

Ontstaansgeschiedenis

Eind 1990 wordt Ruud Habets door ITP (International Tourism Promotions) uit Amsterdam benaderd voor het organiseren van een educatieve en ontspannende tocht door Kerkrade ten behoeve van een bijeenkomst van het canadese telecommunicatiebedrijf Northern Telecom. Op zoek naar een thema voor de tocht blijkt dat de enige beschikbare informatie over de mijnbouw handelt. Na de tocht (waarvan de routebeschrijving, genaamd: Kerkrade (Boekwerk) elders op deze site beschikbaar is) is een eerste aanzet gemaakt tot het inventariseren en uitwerken van onderwerpen die Kerkrade te bieden heeft, buiten de mijnbouw.

Met het verstrijken van de tijd vult het bestand zich waarin de verzamelde gegevens zijn opgeslagen en het idee voor een encyclopedie (al dan niet op internet) is dan snel geboren.

Activiteiten

foto's bekijken
Romeinse Spelletjes

KGV is geen in het oog springende stichting die wekelijks op de voorpagina van de media staat. Eerder nog, ontplooit zij haar activiteiten op de achtergrond, met deze website als uitzondering op de regel. Uitzonderingen zijn verder nog de spaarzame momenten dat tijdens -ter zake doende- activiteiten een informatiestand bemensd wordt waar belangstellenden kunnen vernemen wat de werkzaamheden van deze stichting zijn.

Website

Al snel verschijnen na de start in 1994 de eerste gegevens op internet. De eerste website verschijnt bij internetprovider cubic circle in Simpelveld, daarna bij xs4all, rokscom en chemical webhosting. De website staat na een fikse uitbreiding bij http://www.xlshosting.nl.

Bezoekersaantallen www.kgv.nl.jpg

Het volgende overzicht geeft het bezoekersaantal van de voorpagina weer in de afgelopen jaren.

>> meer

1997-1999
Reeds in 1997 experimenteren Martin Krewinkel en Ruud Habets met het BulletinBoard Systeem (BBS) Klankstad Kerkrade. Tussen 1999 en 2001 is dit operationeel. Bij gebrek aan bezoekers (internet wordt door steeds meer mensen als geaccepteerd medium gebruikt) is dit in 2001 opgeheven.
1999-2004
De eerste versies bij Cubic Circle (1999) en Xs4all (2000) zijn statische pagina's die zeer bewerkelijk zijn. De verversing van die pagina's laat dan ook zeer te wensen over. In de Xs4all periode wordt een start gemaakt met pagina's die gegenereerd zijn aan de hand van 2 bestanden: een indexbestand en een inhoud-bestand. Door PHP3 en Javascript te combineren wordt een eerste versie van een dynamische website getoond.
2004 en verder
Wanneer het in het najaar van 2004 prijstechnisch aantrekkelijk is om over te stappen naar een nieuwe provider, wordt meteen een nieuw systeem ge-introduceerd. Waar in het verleden bij Rokscom onder PHP4 alle programma's zelf gemaakt worden, draait bij Chemical Webhosting, de website onder de GNU software wikimedia.
In (december 2004) draait de KGV site op MediaWiki 1.36. Er zijn al diverse tests met 1.3.8 uitgevoerd en deze site wordt dan ook daarna ge-update. Anno 2006 draait de site op versie 1.5.2. De meest recente informatie over het systeem staat op de systeem-pagina: Speciaal:Version

Wat op deze site wel en niet mogelijk en toegestaan is, is te lezen op de pagina's KGV:Criteria en kgv:help. Meer informatie over de website is te vinden op kgv:website.

Repeterende activiteiten

Voorzitteroverleg
Met regelmaat wordt deelgenomen aan het voorzittersoverleg van Heemkundeverenigingen in de Parkstad. Dit voorzittersoverleg heeft in 2001 (op 22 en 23 september) een Heemkundemarkt op Rolduc ge-organiseerd.
Heemkundemarkt
Deze Heemkundemarkt had tevens de stempel Limburgdag gekregen van het [LGOG. In October 2005 staat een dergelijke Heemkundemarkt gepland in het Parkstad Limburg Stadion. De activiteit wordt herhaald op 8 october en 9 october 2005 in het Parkstad Limburg Stadion. Vanuit KGV verzorgt Ruud Habets de logistieke zaken rondom het evenement. De volgende heemkundemarkt staat gepland voor 2010.
Vraagbaak
Tenslotte worden de medewerkers van de stichting met regelmaat geraadpleegd door derden (personen en instellingen) die over een bepaald onderwerp meer willen weten. KGV helpt hun daarbij, hetzij door het verstrek van inhoudelijke gegevens, maar ook door het aangeven van alternatie gegevensbronnen.

Incidenteel

Persartikelen
Op 10 Juni 2002 verschijnt een kranteartikel over KGV in dagblad Het Limburgs Dagblad.
Openbare Bilbiotheek
In 2006 viert de Openbare Bibliotheek Kerkrade haar 75 jarig jubileum. In dat kader organiseert KGV 2 activiteiten met haar. Het ene zijn workshops voor volwassenen en kinderen over KGV en Wikipedia en het andere is een Vlaggenparade met verenigingsvlaggen. Beide activiteiten verlopen succesvol.
Onthulling Plaquette
Plaquette-20070901-2901.jpg
Op 1 september 2007 onthullen Bern Meys en Huub Schetters tijdens de KGV-activiteit een plaquette die herinnert aan een Vliegtuigcrash op 7 november 1944.