Kerkrade, Gisteren en Vandaag

Versie door Kgv (overleg | bijdragen) op 4 jul 2019 om 16:48

Algemeen

Met de vertaling naar het nederlands van het kerkraads woordenboek is over de herkomst en de betekenis van de kerkraadse woorden en gebruiken nog niet veel gezegd. Waar komen ze vandaan of hoe zijn ze tot stand gekomen? Wie waren de eerste Kerkradenaren en wat lieten zij ons na. Welke eervolle geestelijken en burgers leven voort in de namen van straten en pleinen die u bijna dagelijks in uw gesprekken gebruikt.

Op een gegeven moment bestaat er behoefte aan overzicht. Dan is het gerechtvaardigd, zelfs noodzakelijk, een document als de encyclopedie te doen verschijnen. Door nu correcte informatie aan de lezer aan te bieden hopen wij dat de interesse in Kerkrade en al wat daarmee te maken heeft, groter wordt. De zaken die in deze encyclopedie vermeld worden, hebben niet alleen betrekking op de oudheid maar ook op hedendaagse zaken in Kerkrade.

Een encyclopedie over een levende stad kan nooit compleet zijn. Hoewel bij de totstandkoming van deze informatie gebruik is gemaakt van algemeen aanvaardbare informatiebronnen, zal de uitleg bij diverse onderwerpen beslist voor discussie vatbaar zijn. Naar opmerkingen van lezers zien wij reikhalzend uit, opdat deze encyclopedie ook werkelijk kan uit groeien tot dè encyclopedie, maar meer nog, ùw encyclopedie van Kerkrade.

Kerkrade, 1 April 1994 Ruud Habets

Contact

U kunt met ons op de volgende manier contact opnemen:

Kerkrade, Gisteren en Vandaag
Kruisstraat 66
6461 HB  KERKRADE
045-5670567
info@kgv.nl

Wanneer u geïnteresseerd bent in het door KGV laten hosten van uw website, klik dan hier.

Sponsors

Wanneer u KGV wilt sponsoren, op wat voor manier dan ook, nodigen wij u vriendelijk uit contact met ons op te nemen.

Een van de criteria waaraan een hoofdwoord moet voldoen om opgenomen te mogen worden in deze encyclopedie is dat het onderwerp van het hoofdwoord geen commercieel doel mag nastreven. Wanneer U vindt dat er een belangrijk onderwerp gemist wordt in deze encyclopedie omdat dat hoofdwoord door dit criterium niet is opgenomen, kunnen we daar door middel van sponsoring een uitzondering op maken.

De kleine lettertjes:

  • KGV behoudt zich het recht voor sponsoring door organisaties, bedrijven of personen te weigeren
  • KGV mag de aangeleverde gegevens (tekst en fotomateriaal) aanpassen, zulks ter beoordeling van KGV
  • Het aanbieden van gegevens door de sponsor of KGV is gebonden aan de afspraken tussen KGV en de hostende partij (Tegenwoordig: http://www.versio.nl).

Ontstaansgeschiedenis

Eind 1990 wordt Ruud Habets door ITP (International Tourism Promotions) uit Amsterdam benaderd voor het organiseren van een educatieve en ontspannende tocht door Kerkrade ten behoeve van een bijeenkomst van het canadese telecommunicatiebedrijf Northern Telecom. Op zoek naar een thema voor de tocht blijkt dat de enige beschikbare informatie over de mijnbouw handelt. Na de tocht (waarvan de routebeschrijving, genaamd: Kerkrade (Boekwerk) elders op deze site beschikbaar is) is een eerste aanzet gemaakt tot het inventariseren en uitwerken van onderwerpen die Kerkrade te bieden heeft, buiten de mijnbouw.

Met het verstrijken van de tijd vult het bestand zich waarin de verzamelde gegevens zijn opgeslagen en het idee voor een encyclopedie (al dan niet op internet) is dan snel geboren. Op 1 april 1994 wordt KGV geboren wanneer zich meer mensen aansluiten. De vereniging wordt pas officieel wanneer op 23 maart 1995 de statuten passeren bij notaris Muris.

Activiteiten

foto's bekijken

KGV is geen in het oog springende stichting die wekelijks op de voorpagina van de media staat. Eerder nog, ontplooit zij haar activiteiten op de achtergrond, met deze website als uitzondering op de regel. Uitzonderingen zijn verder nog de spaarzame momenten dat tijdens -ter zake doende- activiteiten een informatiestand bemensd wordt waar belangstellenden kunnen vernemen wat de werkzaamheden van deze stichting zijn.

Website

Al snel verschijnen na de start in 1994 de eerste gegevens op internet. De eerste website verschijnt bij internetprovider cubic circle in Simpelveld, daarna bij xs4all en anderen. De website staat anno 2018 bij [1]. Wat op deze site verder wel en niet mogelijk en toegestaan is, is te lezen op de pagina's KGV:Criteria en kgv:help. Bezoekersaantallen worden ook al een aantal jaren bijgehouden.

Op de pagina kgv:website is meer informatie te vinden over het ontstaan en de ontwikkeling van deze website.

Repeterende activiteiten

Voorzitteroverleg
Met regelmaat wordt deelgenomen aan het voorzittersoverleg van Heemkundeverenigingen in de Parkstad. Dit voorzittersoverleg heeft in 2001 (op 22 en 23 september) een Heemkundemarkt op Rolduc ge-organiseerd.
Heemkundemarkt
Romeinse Spelletjes
Deze Heemkundemarkt had tevens de stempel Limburgdag gekregen van het [LGOG. In October 2005 staat een dergelijke Heemkundemarkt gepland in het Parkstad Limburg Stadion. De activiteit wordt herhaald op 8 october en 9 october 2005 in het Parkstad Limburg Stadion. Vanuit KGV verzorgt Ruud Habets de logistieke zaken rondom het evenement. De volgende heemkundemarkt staat gepland voor 2010. Die plannen worden echter in het najaar van 2008 in de ijskast gezet.
Vraagbaak
Tenslotte worden de medewerkers van de stichting met regelmaat geraadpleegd door derden (personen en instellingen) die over een bepaald onderwerp meer willen weten. KGV helpt hun daarbij, hetzij door het verstrek van inhoudelijke gegevens, maar ook door het aangeven van alternatie gegevensbronnen.

Incidenteel

Stolpersteine
Stolpersteine-20120202-0322b.jpg
Op 2 februari 2012 wordt aan de Laurastraat 87 een aantal Stolpersteinen onthuld. Één daarvan, van moeder Selma, wordt door KGV geadopteerd.
Persartikelen
Op 10 Juni 2002 verschijnt een kranteartikel over KGV in dagblad Het Limburgs Dagblad.
Openbare Bilbiotheek
In 2006 viert de Openbare Bibliotheek Kerkrade haar 75 jarig jubileum. In dat kader organiseert KGV 2 activiteiten met haar. Het ene zijn workshops voor volwassenen en kinderen over KGV en Wikipedia en het andere is een Vlaggenparade met verenigingsvlaggen. Beide activiteiten verlopen succesvol.
Onthulling Plaquette
Plaquette-20070901-2901.jpg
Op 1 september 2007 onthullen Bern Meys en Hub Schetters tijdens de KGV-activiteit een plaquette die herinnert aan een Vliegtuigcrash op 7 november 1944.