Leefbaar Kerkrade

Lokale Politieke Partij. Deze patij wordt in Maart 2001 mede door Amkreutz, S.W.J. opgericht.

Afdelingsvoorzitter

Fractievoorzitter

Zie ook: http://www.leefbaarkerkrade.nl/