Los mar joa (Lied 1)

Versie door Kgv (overleg | bijdragen) op 3 mei 2017 om 07:20 (Created page with "{{info|jaar=1966|componist=Cas Sprokel|schrijver=Cas Sprokel|extra=Zang: Cas Sprokel & De Kirchröadsjer Jonge. single 1967: Cas Sprokel & De Kirchröadsjer Jonge - "Los mer j...")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Info: Los mar joa (Lied 1)
Jaar: 1966
Componist: Cas Sprokel
Schrijver: Cas Sprokel
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Zang: Cas Sprokel & De Kirchröadsjer Jonge. single 1967: Cas Sprokel & De Kirchröadsjer Jonge - "Los mer joa/Doe bis enne toepes". [2]}


Der Frens, dea loog al vunf mond in et krankehoes.
Mêr wie doe Vasteloavend koam, doe wool der Frens doa droes.
Der dokter zaat dat jeet noch nit, doe blies noch jet bei os.
Doe sjprong der Frens de kwint en zong dis lid oes voller bros ...

REFR:
Los mâr joa, los mâr joa, et is werm karnaval i Kirchroa.
Los mâr joa, los mâr joa, vasteloavend is werm doa.

Et 's mondiegs trukt der jroeëse tsog in ing bonkte kluur.
De luu, die loafe daan eroes, die koome ajen duur.
Der Prins, dee weëd huu ijehold en durch de sjtad jebraat.
De moeziek sjpilt alleng dis lid en jidder zingt dat mit ...

Der Lambeatus, dea is huu prezent vuur de prinsewaal.
Der Prins, dea is werm wie jewent, der jantse zaal is knaal.
Huu wead jedanst en sjpass jemaat, uur weest waal wie dat jeet.
Der Presidens, dea sjwingt zing reed en jidder weest besjeet ...

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.


Los mar joa (1994, Reënboagkloeb)

Sjabloon:GeenPD

Info: Los mar joa (Lied 1)
Jaar: 1994
Componist: Th. Agelink
Schrijver: Fr. Stollman
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Zang: D'r Reënboagkloeb. [2]}


REFR:
Wie e visje in 't wasser en de vuëjel i jen loeët,
trekke vier mit vasteloavend, hilt os jinne in de boed.
Drei daag heesjt 't "Los mar joa",
sjtaats en sjtoots zunt vier werm doa.
Bei os i Kirchroa, drei daag heesjt 't "Los mar joa".
Ja, dat deet os jinne noa, Alaaf os Kirchroa.

Mondelank al weëd jenieënd, hei en doa ziech jet jelieënd.
De lü, die sjtreufe ziech jet aa, me vroagd ziech aaf, wie kunt me draa ?
Drei daag zunt vier op jank, mit moeziek en jezank ...

Jidder joar, dan zunt vier doa, de kloone van os Kirchroa.
Sjun jesjmienkt en jód van sjnit dunt vier mit vasteloavend mit.

En zunt de daag dan doa, dan heesjt 't ... "Los mar joa" ...

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.