Maar

De poel

Dit is een voormalige waterpoel te Terwinselen. Zoals veel waterpoelen dient ook deze als drinkwater voor het vee en als bluswaterreservoir tijdens het bestrijden van branden. Tegenwoordig worden hemelwaterafvoeren niet meer aangesloten op het rioleringsstelsel, maar omgeleid naar waterbekkens in de buurt die daardoor ook het uiterlijk van een waterpoel krijgen.

De straat

Terwinselen,

Dit is een doodlopende straat vanaf de Schaesbergerstraat. De straat is genoemd naar de waterpoel. De naamgeving dateert van 20 Mei 1948.