Sancta Maria College: verschil tussen versies

k (toc converteren naar sjabloon toc)
k (vertaal)
 
Regel 30: Regel 30:
 
Onderstaand overzicht toont de verschillende overnames en fusies die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden in de Kerkraadse Onderwijswereld.
 
Onderstaand overzicht toont de verschillende overnames en fusies die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden in de Kerkraadse Onderwijswereld.
  
{{sjabloon:Onderwijsinkerkrade}}
+
{{Onderwijsinkerkrade}}
  
 
[[Category:S]]
 
[[Category:S]]

Huidige versie van 30 apr 2017 om 06:59

Middelbare school in Kerkrade-West,


Algemeen

De school is in September 1947 ontstaan als MMS (Middelbare Meisjes School Sancta Maria). Op basis van die oprichtingsdatum wordt in 1997 het 50 jarig jublieumsfeest gevierd van College Sancta Maria. Bij gelegenheid van dit jubileum wordt het boekwerk Bladerend in herinneringen uitgegeven. In Augustus 1999 gaat het latere college op in College Rolduc, samen met een aantal andere onderwijsinstellingen.

Geschiedenis

1947
In September 1947 start de Middelbare meisjes School (MMS) Sancta Maria met het lesgeven aan een eerste klas van 19 leerlingen. Dit gebeurt in de spreekkamer van het klooster van de Zusters Ursulinen aan de Holzstraat. Het jaar daarna betrekken de leerlingen echter reeds een aantal leslokalen op de tweede verdieping van de nabij gelegen lagere meisjesschool aan de Onze Lieve Vrouwestraat.
1950
Op 12 maart 1950 wordt de Middelbare meisjes School Sancta Maria plechtig ingezegend. In Juli 1953 draagt de eerste directeur Jos Eck zijn taak over aan Mère Aquino die deze op haar beurt, op 1 januari 1959, overdraagt aan mevr. van Schendel. De Zusters Ursulinen dragen de MMS dan over aan de M.O.L. (Stichting voor Middelbaar Onderwijs in Limburg).
1963
Na de carnaval in 1963 verhuist de MMS naar het noodgebouw aan de Monseigneur van Gilsstraat in het Rolduckerveld dat op 19 october 1963 wordt ingezegend. Door de invoering van de Mammoetwet in 1968 verdwijnt de middelbare meisjesschool als schooltype en wordt omgezet in een HAVO. Vooruitlopend daarop wordt al op 30 october 1967 aan de MMS een HAVO toegevoegd en op 1 augustus 1968 wordt in Kerkrade-West, van een gewenste spreiding in onderwijsvoorziening, gestart met vier brugklassen in een (afgekeurde) lagere school aan de St. Martinusstraat te Spekholzerheide.
1969
De Stichting voor Middelbaar Onderwijs in Limburg draagt op 1 augustus 1969 het bestuur over Sancta Maria over aan de Onderwijsstichting Bernardinus. Per diezelfde datum komt er aan de St. Martinusstraat een dependance van het Atheneum van het Antonius Doctor College (ADC) welke al snel als afdeling aan Sancta Maria wordt toegekend. De 5e klassen A van dat ADC worden dan ondergebracht in de noodschool van Sancta Maria.
1973
Op 1 maart 1973 vindt de opening plaats van de nieuwe school (fase 1) aan de Elbereveldstraat waar in begin 1979 negen noodlokalen aan worden toegevoegd. Ook wordt dan gestart met de bouw van twee gymnastiekzalen (fase 2). Rectrice mevr. van Schendel verlaat Sancta Maria en dhr. W. Crombach wordt haar opvolger. In 1980 wordt de laatste fase (fase 3) van de nieuwbouw in gebruik genomen. Hiermee komt dan, na 35 jaar, een einde aan de huisvestingsproblematiek.
1983
In December 1983 wordt het idee geboren om bij gelegenheid van het 40 jarig bevrijdingsfeest een tentoonstelling in te richten die op 12 october 1984 inderdaad wordt geopend. Deze tentoonstelling en het daarbij behorende boek Terugblik met het oog op morgen heeft de school een zekere vermaardheid bezorgd.
1990 - 1999
Een, door verschillende oorzaken, dalend leerlingenaantal is de reden dat in 1990 MMS Sancta Maria en MAVO Pius XII samen gaan in het nieuwe Sancta Maria College. In 1997 wordt de musical bokkesjpuëk opgevoerd. In het voorjaar van 1998 is er enige consternatie over het toetreden van College Sancta Maria tot College Rolduc Breed. In een personferentie, eind Mei 1998, verklaren beide schoolbesturen, dat met ingang van het schooljaar 1999 - 2000, de school deel gaat uit maken van College Rolduc Breed, samen met een aantal andere onderwijsinstellingen die al eerder gefuseerd zijn tot College Rolduc. De verwachte samenwerking met het St. Bernardinuscollege is reeds bij een bestuursbesluit van 29 april van datzelfde jaar van de baan. Op de website van College Rolduc staat onder het hoofdstuk historie het oorspronkelijke jaartal van 1998 vermeld als fusiejaar. Controle bij het college in 2005 wijst uit dat 1998 het correcte jaartal is. De eerdere berichtgeving mag daarom als niet juist betiteld worden.

Directie

Overzicht

Onderstaand overzicht toont de verschillende overnames en fusies die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden in de Kerkraadse Onderwijswereld.

Ambachtschool (1939) SGBK (1990) Hickory College (1994) Lambertus College (1999)
RK Industrie Huishoudschool (1916)
VGLO St. Martinusstraat (1945) VGLO St. Martinusstraat (1945) Lambertus College (1990)
Mulo Bleijerheide (1932) Mavo Bleijerheide (1969)
Huishoud- en Nijverheids Onderwijs Terwinselen (1923) KMBO-HNO Kerkrade-West (1979) College Rolduc Kerkrade (2000)
Huishoudschool Spekholzerheide (1922)
Mulo Pius XII (1959) Sancta Maria College (1990) College Rolduc Breed (1998)
MMS (1947)
Katholiek Gymnasium Rolduc (1831) College Rolduc (1996)
HBS St. Antonius Doctor (1946) Antonius Doctor College (1989)
Mulo St. Lambertus (1917) VMBO Heyendal (1980)
Mulo Heilige Geest (1917)